Bardienstregels 2024

01 februari 2024


Beste Dalleleden, een mededeling vanuit de Barcommissie
Deze mededeling geldt voor Dalleleden die bardiensten draaien. Voor leden die vrijgesteld zijn van het draaien van bardiensten en/of hun diensten afkopen mogen uiteraard ook verder lezen. Graag zelfs.

Wat gaat er veranderen?
Vanaf 2024 wordt het bardienstjaar ingedeeld in 3 perioden van 4 maanden: januari t/m april, mei t/m augustus en september t/m december. Ieder lid ontvangt 1 maand voordat de betreffende 4-maandsperiode ingaat een bericht van de Barcommissie (hierna BC) met het verzoek je bardienst van die periode te plannen, het gaat om één bardienst in dat tijdvak. Dit bericht van de BC ontvang je dus 3 keer (in december 2023, in april 2024 en in augustus 2024).

Je plant zelf je bardienst!
Aan het einde van de eerste maand van de periode (januari 2024, mei 2024, september 2024) checkt de BC de ingeplande diensten van alle leden. Heb je als lid geen bardienst gepland, zal de BC deze dienst voor jou plannen alsmede één extra bardienst in de periode erna. Voorkom die extra dienst door zelf te plannen! Het plannen van je eigen bardienst brengt minder ergernis met zich mee: jij bepaalt datum en tijd, je wordt niet geconfronteerd met een datum die jou niet past, je hoeft niet op zoek naar een vervanger voor jouw dienst, de BC kan slagvaardiger haar taak uitvoeren.

Hoe plan je zelf je bardienst?
Ga naar de KNLTB app van de Dalle, klik op diensten en constateer welke datum en tijd beschikbaar is, klik op inschrijven en je staat gepland. Simpele handeling toch, nog geen 2 minuten.

Afkopen?
Het afkopen van je bardienst voor 2024 is mogelijk, dit geldt voor alle 3 de bardiensten tezamen en kost jou € 100. Je meldt dit aan de BC ([email protected]) zodat je niet gepland wordt én je meldt dit aan de penningmeester ([email protected]) voor de administratieve afhandeling. De BC draagt zorg voor de invulling van jouw afgekochte diensten.

Kan je je bardienst onverhoopt niet draaien?
Lukt het je niet om op de jou geplande datum je bardienst in te vullen, vooralsnog geen probleem. Ruil je bardienst met een ander lid of verkoop je dienst aan één van de bardienstovernemers. De namen van de overnemers vind je op de site (www.dalle.nl) en op de lijst die in ons clubhuis hangt. De kosten voor verkoop van je bardienst bedragen € 35,- per dienst. Let op: je draagt zelf zorg voor vervanging, het is immers jouw dienst!

Invulling van de bardienst
De BC zal controle uitvoeren op de werkzaamheden die horen bij de bardienst. Denk hierbij aan het vullen van de koelkasten, het schoonhouden van bar en tafels, het invullen van de kassa-controlelijst, het spoelen van de glazen etc. De door jou uit te voeren werkzaamheden staan duidelijk vermeld op de (achterzijde van) kassa-controlelijst, neem deze lijst aandachtig door tijdens je dienst en vink de vakjes ná je dienst af. Let op: ben je in gebreke met de werkzaamheden en/of het afvinken van de kassa- controlelijst dan beloont de BC je met een extra dienst in de volgende periode. Wellicht ten overvloede, er wordt natuurlijk niet op alle slakken zout gelegd. Wat we als Dalle niet willen is dat leden geconfronteerd worden met een niet opgeruimd clubhuis, in heldere taal: we passen voor het opruimen van de rotzooi van een ander.

Het is 23.00 uur en je bardienst zit erop
Dat is fijn, de lijst is afgevinkt. je wilt naar huis, maar er zijn nog leden in het clubhuis aanwezig. Je draagt de bardienst aan één van hen over, meld dat op de kassa-controlelijst. Ben je de overnemer ? Je bent voor het vervolg verantwoordelijk: voer de taken van de bardienst uit zoals omschreven en vink de kassa-controlelijst af. Zo niet dan plant de BC een extra dienst voor je in de volgende periode. Wordt het echt laat, denk dan aan het (tijdig) informeren van de alarmcentrale.

Wat nog meer?
Naast de kassa ligt een instructieformulier met beschrijving van de kassa, de vaatwasser, de frituur, de geluidsinstallatie etc. Maak hier gebruik van. En maak het gezellig voor je mede- leden, zet een muziekje op en toon een glimlach.

Wil jezelf bardiensten tegen € 35 van leden overnemen, meld je dan bij de BC.


Tot slot, heb je behoefte aan een toelichting en/of een rondleiding en/of wat te melden m.b.t. dit schrijven of anderszins? Meld je dan bij de BC ([email protected]).

Nieuwscategorieën Barcommissie

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 615 140

Adres

Tennispad 4
3202 LP Spijkenisse

KVK-nummer

40386217