Bardienst

Hoe kun je zelf je bardienst inplannen?

Leden hebben de mogelijkheid om naast ingepland te worden voor bardiensten door de vereniging ook zichzelf in te plannen voor deze diensten. Dit kan op verschillende manieren: 

ClubApp
Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Diensten zowel de open als de toegewezen diensten van jouw vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst.

Clubsite
Via de eigen omgeving op de website is het ook mogelijk om je in te schrijven voor een bardienst. Nadat je bent ingelogd, kun je via  'Mijn Club' naar de Diensten gaan. Naast jouw eigen toegewezen diensten kan je ook onderscheid maken tussen de open of alle diensten. Als je achter een open dienst op het kalender icoon klikt, kan je jezelf inplannen voor die dienst. Als je achter een toegewezen dienst op het informatie icoon klikt, zie je welk lid er aan de desbetreffende dienst is gekoppeld.

Mijn.KNLTB.Club
Er is nog een derde mogelijkheid om leden zich te laten inschrijven voor diensten. Dit kunnen zij doen via mijn.knltb.club. Zij kunnen de vereniging hier opzoeken en inloggen in de omgeving. Eenmaal ingelogd krijg je een overzicht van het aantal punten wat zij dit seizoen dienen te halen en al hebben gehaald. Achter een open dienst kunnen de leden via de 'Detail' knop zichzelf inplannen voor de dienst.


Bardienst ruilen?

Iedereen die voor een bardienst is ingedeeld is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bardienst.
 
Indien u verhinderd bent heeft u diverse opties:
1. u ruilt uw bardienst met iemand anders op het rooster
2. u ruilt uw bardienst met een tennispartner of ander lid
3. u verkoopt uw bardienst
 
Het ruilen van bardiensten kunt u zelf regelen.
 
Verkopen van een bardienst?
De vergoeding voor overname is 25,00 euro (besluit genomen ALV jl. 19-12-2013)
Indien u uw bardienst wilt verkopen kunt u zelf contact opnemen met de onderstaande "overnemers":
 
Loïs Groenewegen             06-48608198
Richard van der Knaap      06-36086824
Yana Leijen                        06-28897751
Davy Poeljes                      06-42858725
Joep de Ridder                  06-50280676
Peter Teunisse                   06-19570880
Luke Timmer                     06-28688138     
 
De vooruitbetaling dient uiterlijk 2 dagen van te voren op de rekening van de vervanger te staan, let op: niet betaald is niet verkocht.
Wij kunnen echter geen garantie geven dat de bardienst verkocht kan worden, dit is alleen op basis van beschikbaarheid van vervangers.
Probeer dus tijdig vervanging te regelen.
 
Bardienst niet gedraaid?
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-12-2013 is vastgesteld dat bij het niet draaien van uw bardienst de volgende sancties gelden: 
  • Een boete van 50,00 euro
  • Een inhaal bardienst in een volgend kwartaal
  • Een extra bardienst in een volgend kwartaal
 
Het niet voldoen van de boete of draaien van de inhaal- c.q. extra bardienst leidt tot een schorsing en kan uiteindelijk zelfs resulteren in een royement bij de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
Indien u een bardienst niet gedraaid heeft en bezwaar wens te maken tegen de opgelegde boete, doe dit dan in geen geval telefonisch met de indelingscommissie of bestuursleden, DOCH UITSLUITEND SCHRIFTELIJK per post aan LTV "DE DALLE" of per email aan [email protected].
 
Postadres:
LTV De Dalle
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 329
3200 AH Spijkenisse