Bardienst

Bardienst ruilen?
Iedereen die voor een bardienst is ingedeeld is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bardienst.
 
Indien u verhinderd bent heeft u diverse opties:
1. u ruilt uw bardienst met iemand anders op het rooster
2. u ruilt uw bardienst met een tennispartner of ander lid
3. u verkoopt uw bardienst
 
Het ruilen van bardiensten kunt u zelf regelen.
 
Verkopen van een bardienst?
De vergoeding voor overname is 25,00 euro (besluit genomen ALV jl. 19-12-2013)
Indien u uw bardienst wilt verkopen kunt u zelf contact opnemen met de onderstaande "overnemers":
 
Loïs Groenewegen             06-48608198
Richard van der Knaap      06-36086824
Yana Leijen                        06-28897751
Davy Poeljes                      06-42858725
Joep de Ridder                  06-50280676
Luke Timmer                     06-28688138     
 
De vooruitbetaling dient uiterlijk 2 dagen van te voren op de rekening van de vervanger te staan, let op: niet betaald is niet verkocht.
Wij kunnen echter geen garantie geven dat de bardienst verkocht kan worden, dit is alleen op basis van beschikbaarheid van vervangers.
Probeer dus tijdig vervanging te regelen.
 
Bardienst niet gedraaid?
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-12-2013 is vastgesteld dat bij het niet draaien van uw bardienst de volgende sancties gelden: 
  • Een boete van 50,00 euro
  • Een inhaal bardienst in een volgend kwartaal
  • Een extra bardienst in een volgend kwartaal
 
Het niet voldoen van de boete of draaien van de inhaal- c.q. extra bardienst leidt tot een schorsing en kan uiteindelijk zelfs resulteren in een royement bij de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
Indien u een bardienst niet gedraaid heeft en bezwaar wens te maken tegen de opgelegde boete, doe dit dan in geen geval telefonisch met de indelingscommissie of bestuursleden, DOCH UITSLUITEND SCHRIFTELIJK per post aan LTV "DE DALLE" of per email aan [email protected].
 
Postadres:
LTV De Dalle
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 329
3200 AH Spijkenisse