Contributie 2024

Contributiebedragen LTV De Dalle


Op 1 januari van het kalenderjaar:
Seniorleden : 22 jaar of ouder
Jeugd seniorleden : 18 jaar t/m 21 jaar
Juniorleden : 11 jaar t/m 17 jaar
Jeugdleden : 7 jaar t/m 10 jaar
Aspirantleden : 6 jaar of jonger

Bedragen in Euro's Contributie per jaar Eenmalig inschrijfgeld KNLTB aanmelding Borgsom pas          toegang park
Seniorenleden

168,00

18,00

10,00

Jeugd seniorleden

127,00

18,00

10,00

Juniorleden

82,00

18,00

10,00

Jeugdleden

60,00

18,00

10,00

Aspirantleden

33,00

18,00

10,00


 
Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar
Beëindiging van het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het contributiejaar ,voor 1 december, schriftelijk te gebeuren d.m.v het opzegformulier in te vullen en te sturen naar [email protected].
 
Als men in het lopende jaar lid wordt geldt de volgende kortingsformule:
Korting op de contributie kan worden verkregen indien het lidmaatschap aanvangt:
De maand waarin men lid wordt plus de resterende maanden tot einde van het lopende jaar plus 1 maand.
voorbeeld: men wordt lid half juli,
contributie seniorlid = 7/12 x € 168,00 = € 98,00. 
 
Proeflidmaatschap ( kan eenmalig worden aangegaan ) Eindigt 29-2-2024
Een proeflidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden.
Senioren/junioren  € 30,00 excl. € 10,00 borg toegangspas. (geen bardienst)
 
Winter cq. zomerlidmaatschap
  
   Contributie inclusief bijdrage KNLTB   Borgsom pasje toegang park 
 Seniorleden  € 91,00 € 10,00
 Jeugd seniorleden  € 72,00 € 10,00
 Juniorleden  € 46,00 € 10,00
 Jeugdleden  € 35,00 € 10,00
 Aspirantleden  € 16,50 € 10,00
 
Het zomer lidmaatschap loopt van 1 april t/m 30 september.
Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar. Op deze lidmaatschappen wordt geen korting gegeven. 
 
Besluit een winterlid na 31 maart lid te blijven dan is een contributiebedrag verschuldigd ter hoogte van het geldende contributiebedrag onder aftrek van 50% van het reeds betaalde contributiebedrag voor het winterlidmaatschap.
 
Competitie lidmaatschap tennis en padel
Tennis  Senioren/junioren € 44,00.
Het competitielidmaatschap geldt voor een periode van ± 10 weken en is alleen geldig tijdens de competitie en 5 dagen voor aanvang competitie.
Padel   Senioren/ junioren  € 44,00.
Het competitielidmaatschap geldt voor een periode van ± 7 weken en is alleen geldig tijdens de competitie en 5 dagen voor aanvang competitie.
 
Bardiensten 
Alle leden vanaf 18 jaar, niet zijnde proeflid of een 3 maandelijks lidmaatschap hebben, hebben de verplichting bardiensten te draaien. 
Eén keer per jaar dient een bardienstformulier te worden ingeleverd waarmee een eventuele voorkeur kan worden aangegeven. De mogelijkheid is er om digitaal de eigen bardienst in te plannen. Alle leden die bardienst draaien zijn ook verplicht tot het behalen en inleveren van het IVA certificaat.
 
Toegangspas 
Om het tennispark te kunnen betreden dient men te beschikken over een elektronische toegangspas. Deze elektronische toegangspas geeft eveneens toegang tot de hal van het clubgebouw om de toiletten en kleedkamers te kunnen gebruiken en gebruik te kunnen maken van het afhangsysteem. Voor (zomer/winter)leden vanaf 18 jaar geeft deze pas toegang tot het kantinegedeelte voor het draaien van hun bardiensten.
Als de toegangspas binnen één maand na beëindiging van het lidmaatschap onbeschadigd wordt ingeleverd, zal de betaalde borg worden terugbetaald.
 
Speelrechten 
Ieder lid met een geldige ledenpas van de KNLTB op naam van LTV De Dalle heeft het recht gebruik te maken van onze tennis en padelbanen. Om van het recht gebruik te maken dient altijd met uw ledenpas een tennis/padelbaan te worden gereserveerd door middel van het elektronische afhangsysteem in de hal van het clubgebouw of via de ClubApp of de website. Afhangen dient ook te gebeuren als er verder geen of weinig leden aan het spelen zijn. 
 
Zonder geldige tennispas op naam van LTV De Dalle is er geen speel- en/of lesrecht. 
 
Download bestanden

Inschrijfformulier

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 181 615 140

Adres

Tennispad 4
3202 LP Spijkenisse

KVK-nummer

40386217