Volgende stap gezet richting Padelbanen

24 april 2022


Op 19 april j.l. is een volgende stap gezet in het realiseren van de Padelbanen. Op deze dag is het contract getekend met de leverancier van de Padelbanen (Padel Nederland). Dit contract moet leiden tot de aanleg van twee Padelbanen en één fundatie voor een toekomstige derde baan. Voordat er met de werkzaamheden gestart kan worden dienen er nog een aantal vergunningen te worden verleend. Deze vergunningen zijn inmiddels aangevraagd en we hopen dan ook snel toestemming te krijgen om met de werkzaamheden aan te vangen. Het niet verlenen van deze vergunningen is een ontbindende voorwaarde in het contract.
Ondanks dat het momenteel erg druk is met het aanleggen van Padelbanen hopen we toch dat we in het 3e kwartaal gebruik kunnen gaan maken van onze nieuwe Padelbanen.

Nieuwscategorieën Het Bestuur