Coronavirus update 26 juni

13 maart 2020


Vrijdag 26 juni
VERSOEPELINGEN PER 1 JULI VOOR CLUBHUIS, BINNENSPORT EN WEDSTRIJDEN
Het kabinet heeft woensdag tijdens een persconferentie de voorgenomen versoepelingen per 1 juli bevestigd. Dat betekent dat nu ook sportkantines en binnensportaccommodaties open kunnen. Daarom worden per 1 juli ook de mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten verruimd, zowel binnen als buiten. Dat is goed nieuws, want het betekent dat evenementen, competities en toernooien weer mogelijk zijn en toeschouwers weer welkom zijn. Tennis voor iedereen dus, op en rond de baan. En met de opening van de clubhuizen en terrassen brengen we de gezelligheid weer terug op het park.

Uiteraard blijft altijd de 1.5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan houden we het virus onder controle.
Zie tevens Aanvullende richtlijnen en adviezen verantwoord tennissen en padellen Fase 4

Vrijdg 19 juni
Het kabinet heeft het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen per 15 juni opgeheven. Dit betekent dat kleedkamers, douches en toiletten bij buitensportaccommodaties, als de gemeente hier akkoord mee is, weer open mogen. Deze maatregel geldt onder voorwaarde dat in de kleedkamer anderhalvemeter afstand wordt gehouden, ook door jongeren tot en met 18 jaar.

Vrijdag 29 mei
JEUGD TOT EN MET 18 JAAR MAG BUITEN SPORTEN ZONDER 1.5 METER AFSTAND VANAF 1 JUNI

Het kabinet heeft tijdens het persmoment op woensdag 27 mei aangegeven dat we vanaf 1 juni in Nederland opnieuw enkele maatregelen kunnen versoepelen, onder meer voor horeca en groepen.

Per 1 juni wordt er een versoepeling doorgevoerd voor de groep jongeren 13 tot en met 18 jaar. Voor die groep geldt dat zij vanaf 1 juni niet meer de 1.5 meter afstand hoeven aan te houden tijdens tennissen en padellen. Dat betekent dat voor deze groep vanaf 1 juni dezelfde regels gelden zoals die ook voor de groep jeugd tot en met 12 jaargelden: jeugd tot en met 18 jaar mag, onder begeleiding, vrij spelen en trainen en er geldt geen maximum aantal spelers per baan.Wel dient er nog steeds een toezichthouder op het park aanwezig te zijn bij de jeugd tot en met 18 jaar.
Zie ook Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen – Fase 3

Vrijdag 22 mei
Vanmorgen heeft de gemeente Nissewaard laten weten dat de nieuwe richtlijne van NOC-NSF/KNLTB met directe ingang van toepassing zijn. Dit betekent dat we weer mogen dubbelen!
Zie ook Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen – Fase 2B

Woensdag 20 mei
Onder voorbehoud dat de gemeente akkoord gaat:
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet gisteravond heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor tennis en padel versneld te versoepelen. Spelers mogen vanaf nu ook dubbelen, 4 spelers op een baan bij tennisl is bij vrij spelen toegestaan, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt. Het clubhuis en terras moeten volgend op de overheidsmaatregelen voor sportkantines nog gesloten blijven tot 1 september. Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt de mogelijkheid of sportkantines per 1 juli weer open mogen.
De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren en 1.5 meter afstand houden. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.
Ook de hieronder genoemde maatregelen betreffende jeugd blijven vooralsnog van kracht.

 

Vrijdag 8 mei
Het kabinet heeft woensdag bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten (niet-contactsporten) zijn toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor heeft NOC*NSF in samenwerking met de VSG en sportbonden een Protocol Verantwoord Sporten opgesteld, dat is getoetst en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het RIVM. Om veilig te kunnen sporten moeten we ons uiteraard houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM, anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuis blijven.

Op basis hiervan heeft de KNLTB aanvullende richtlijnen voor tennis en padel opgesteld. Het is belangrijk dat we de sport gefaseerd opstarten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de verenigingen goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden.

Op de baan
Het advies in deze fase tot 1 juni is dan ook om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met 2 spelers per baan toe te staan, uitsluitend door vooraf een baan te reserveren. Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.
We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Een toezichthouder is verplicht bij jeugd tot en met 18 jaar op maandagmiddag 15.00 – 18.00, woensdagmiddag 13.00 – 18.00 en vrijdagmiddag 15.00 -18.00. Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal 4 spelers per baan, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen.

 

Woensdag 6 mei
Goed nieuws vandaag voor alle tennis- spelers, verenigingen, centra en leraren.
Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus weer wat versoepeld. 

Na de jeugd t/m 18 jaar mogen nu ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer de baan op.
Dat betekent dat tennis voor iedereen vanaf 11 mei weer mogelijk is onder bepaalde voorwaarden.
Daarbij moeten we ons uiteraard ook houden aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen van het RIVM, dus anderhalve meter afstand en bij klachten thuis blijven.
Het terras mag weer open vanaf 1 juni. Het clubhuis blijft vooralsnog gesloten tot 1 september.

De KNLTB werkt de aanvullende richtlijnen voor het tennis voor volwassenen verder uit en zal deze ter goedkeuring bij NOC*NSF en VWS neerleggen.
Indien er overeenstemming is over deze richtlijnen en de gemeente is akkoord dan zullen we dit naar de leden communiceren.

Zaterdag 25 april
Afgelopen week hebben de regering, het NOC/NSF, de KNLTB en de gemeente Nissewaard maatregelen genomen om met ingang van 29 april langzaam aan de jeugd tot en met 18 jaar weer te laten starten met tennissen. Met het dagelijks bestuur hebben we dit besproken en zijn tot de volgende oplossingen en regels gekomen:

 • Jeugd weer de baan op: Regeling bij LTV de Dalle
  Maatregelen die genomen worden zijn gebaseerd op de richtlijnen van NOC/NSF, de KNLTB en de Gemeente Nissewaard. De maatregelen zijn voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar.
 • Alleen sport onder begeleiding. Er moet dus altijd iemand op park zijn die begeleid. Dit is bij ons de toezichthouder of voor de lessen de trainer.
 • De instructies van de toezichthouder/trainer moeten worden opgevolgd. Bij (herhaaldelijk) niet luisteren wordt de toegang tot het park ontzegd.
 • Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.
 • Openstelling voor vrij tennissen op beperkte tijden, voorlopig op maandagmiddag 15.00 – 17.00, woensdagmiddag 13.00 – 17.00 en vrijdagmiddag 15.00 -17.00.
 • Marco/Ester lesgeven aan jeugd, max. in groepen van 4 per baan, alleen conform door Marco vastgesteld weekschema
 • Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet (noodgevallen) en voor toegang tot het (digitale) afhangbord. De kantine en het terras zijn gesloten.
 • Kleedruimtes zijn afgesloten, alleen toilet in hal is voor hoge nood toegankelijk.
 • EHBO kist en AED in hal van clubhuis beschikbaar/bereikbaar.
 • Baan 1 en 2 beschikbaar voor t/m 12 jr, baan 3 en 4 voor 13 t/m 18 jr, baan 5 en 6 voor les.
 • Bij de tennismuur wordt met maximaal twee personen t/m 12 jaar gespeeld of door maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar.
 • Bij het miniveld (kooi) wordt met maximaal 4 personen t/m 12 jaar gespeeld of door maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar.
 • Reservering van een baan kan digitaal via de club-app, website of d.m.v. het afhangbord in de hal.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).
 • Op het park gelden hygiëneregels.
 •  Op het park gelden de 1,5 meter regels, behalve voor de kinderen t/m 12 jaar.

Zie tevens onderstaande downloads.

 

Dinsdag 21 april
Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus iets versoepeld.
Jeugd t/m 18 jaar mag onder voorwaarden sporten vanaf 29 april; de overige maatregelen zijn verlengd t/m 20 mei.
Dat betekent dat verenigingen beperkt open mogen voor tennissen en lesgeven aan jeugd t/m 18 jaar.
Voor senioren geldt dus helaas nog dat tennissen en trainen niet mogelijk is.
De voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids worden verplaatst naar het najaar en de KNLTB maakt scenario’s en toolkits voor het sporten in 1.5 meter samenleving.

 

Woensdag 1 april
Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Daarom mogen er t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. We realiseren ons dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen, maar trekken één lijn met alle sporten en volgen de maatregelen van de regering t.a.v. sluiting van sportclubs, dus ook tennisparken blijven gesloten en tennis en padelactiviteiten mogen er niet plaatsvinden om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

NB. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat.

Voor alle vragen over vrij tennissen, trainingen, baanonderhoud, contributies en financiële tegemoetkomingen, kijk hier bij de veelgestelde vragen.

Competities
De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei.Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop.

We zijn alle mogelijke scenario's en bijbehorende consequenties aan het bekijken. We denken dan na over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot ...? Welke toernooien en evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote lijnen 3 opties: de VJC starten in weekend van 9/10 mei, de VJC opknippen en een deel voor de zomer en een deel na de zomer spelen, de VJC in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de Najaarscompetitie.
Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen, spelers en onze organisatie. Daarom nemen we ook even de tijd om hier een beslissing over te nemen. In deze tijd moeten we geen overhaaste beslissingen nemen. Kijk hier voor de meestgestelde vragen over uitstel VJC.

Donderdag 19 maart
De verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hebben gevolgen voor de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie. Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario's en bijbehorende consequenties in kaart gebracht en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie. 

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie wordt voorlopig uitgesteld naar begin mei.

Zondag 15 maart
Vandaag heeft de regering aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de uitbraak van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken.
De KNLTB roept alle verenigingen op om alle activiteiten te staken en alle parken en clubhuizen te sluiten. Dit geldt ook voor tennisscholen en commerciële tenniscentra.
Als LTV de Dalle zullen wij deze maatregelen overnemen en dit betekent dat vanaf heden de Dalle op slot gaat tot nader order (minimaal t/m 6 april).
Er kunnen dus geen tennislessen meer worden gegeven en ook kan er niet meer vrij worden gespeeld.
Dit houdt tevens in dat het eerste competitie weekend mede hierdoor komt te vervallen.

Donderdag 12 maart
Vandaag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In het kort komt het er op neer dat wat begin van de week het advies was, nu voor heel Nederland geldt.

De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die vanmiddag zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu adviseren alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 31 maart in heel Nederland.  

LTV de Dalle volgt het advies van de KNLTB, hetgeen inhoudt dat alle georganiseerde activiteiten t/m 31 maart komen te vervallen. Het is nog wel mogelijk om vrij te spelen en de tennislessen te volgen.  

knltb-infograpic-a4-posters.pdf protocol-verantwoord-sporten-kinderen-tm-12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar voor sporters.pdf protocol-verantwoord-sporten-kinderen-tm-12-jaar-en-jeugd-tm-18-jaar voor ouders en verzorgers.pdf aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.pdf

Nieuwscategorieën Het Bestuur