Bouw Padelbanen gestart

06 juni 2022


Nadat op 19 april de opdracht is gegeven voor de aanleg van de padelbanen en in de afgelopen periode de benodigde vergunningen zijn verleend is er afgelopen maandag, 30 mei, een begin gemaakt met de aanleg van de padelbanen! De meeste van jullie hebben hier al iets van gezien maar voor de mensen die het nog niet gezien hebben kunnen op de website de voortgang bekijken!
In ieder geval zijn de struiken langs baan 1 en 2 weggehaald, de drainage putten zijn verplaatst en opnieuw aangesloten en de grond is onderzocht en is zo goed als gelijk gemaakt! Nu zijn ze bezig met de opsluitbanden zodat ze de supersub en de ringfundering kunnen plaatsen.

Komende weken zullen we meer foto’s en filmpjes uploaden zodat we het allemaal kunnen volgen!

De voorlopige planning is dat we rond 1 augustus klaar zijn en een “padel” balletje kunnen slaan.

P22.023 Situatietekening maatvoeringen.pdf

Nieuwscategorieën Het Bestuur