ALV kiest voor Padel

21 januari 2022


Tijdens de (online) Algemene Leden Vergadering van 19 januari j.l. is een presentatie gegeven over de voorgenomen aanleg van twee padelbanen en het leggen van de fundering voor een toekomstige derde baan.
De vergadering is met algemene stemmen akkoord gegaan met deze plannen en de benodigde investering hiervoor.
Dit betekent dat de werkgroep Padel door kan gaan met de voorbereidingen om deze padelbanen te realiseren.
De werkgroep hoopt dat de padelbanen in het 2e kwartaal van dit jaar gerealiseerd kunnen worden.
In de bijlage zijn de ligging van de banen ingetekend.

 

Situering padelbanen.pdf

Nieuwscategorieën Het Bestuur